Σε μια στιγμή αδυναμίας, όταν ο νους ταξιδεύει στου "απείρου τη νυχτιά", όταν οι κεραίες της ευαισθησίας είναι τεντωμένες και ο χείμαρρος των συναισθημάτων ξεχειλίζει, τότε αρκεί μία μικρή σπίθα δημιουργικής έμπνευσης, για να προκύψει κάτι το ευφάνταστο. Κάπως έτσι ξεκίνησε και η δημιουργία του συγεκριμένου ιστολογίου, με τη φιλοδοξία να αποτελέσει χώρο γόνιμης ανταλλαγής σκέψεων, διανοημάτων, εμπειριών. Στη βάση της προσπάθειας αυτής-που δεν διεκδικεί τα εύσημα του επαγγελματισμού-βρίσκεται η αγάπη για καθετί το ανθρώπινο, για κάθε μορφή πνευματικής δραστηριότητας που ανάγει τον άνθρωπο στη σφαίρα της αιωνιότητας και δεν τον αφήνει να χαθεί στη "σκόνη του χρόνου". Με όχημα, λοιπόν, την ευαισθησία, το όνειρο, τη φαντασία, ακόμη και την ψευδαίσθηση, ας ταξιδέψουμε σε έναν κόσμο που επιμένει να φέρει ακόμα τη σφραγίδα της γνησιότητας, του αλώβητου, του καθαρού, του άσπιλου και αμόλυντου από την πεζότητα και ρηχότητα της καθημερινότητάς μας!!!

Αντί καλωσορίσματος...

Τι νέοι που φτάσαμεν εδώ, στο έρμο νησί, στο χείλος
του κόσμου, δώθε απ' τ' όνειρο και κείθε απ' τη γη!

Κ. Καρυωτάκης, Ελεγεία και Σάτιρες

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2011

Τα φύλα στη Λογοτεχνία

Σύνδεσμος
Το νέο πρόγραμμα σπουδών για το μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Α΄ Λυκείου επιβάλλει την οργάνωση της ύλης με βάση τις αρχές της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, της διαθεματικότητας, αλλά και της διακειμενικότητας. Σε μία πρώτη φάση(Οκτώβριος-Δεκέμβριος) 2011 οι μαθητές μου κι εγώ δουλεύουμε πάνω στην πρώτη θεματική ενότητα(Τα φύλα στη Λογοτεχνία), η οποία και έχει χωριστεί σε πέντες υποθέματα μελέτης, καθένα από τα οποία επεξεργάζεται ξεχωριστή ομάδα μαθητών(5 μαθητές ανά ομάδα), με διακριτούς ρόλους μεταξύ των μελών της. Παρακάτω δίνονται συνοπτικά οι φάσεις της ερευνητικής εργασίας, με βάση τις υποδείξεις του Υπουργείου Παιδείας.

α) Πριν την Ανάγνωση: Επεξεργασία των κειμένων "Η αρπαγή της γυναίκας του Διγενή" , "Του γιου της χήρας". Η επεξεργασία γίνεται από όλες τις ομάδες με βάση κοινούς άξονες, που έχουν δοθεί από την καθηγήτρια σε φύλλο εργασίας.

β) Κυρίως Ανάγνωση: Στη φάση αυτή κάθε ομάδα επεξεργάζεται διαφορετικά κείμενα ανάλογα με το υπόθεμα μελέτης που της έχει ανατεθεί Αρχικά, οι μαθητές επεξεργάζονται κάθε κείμενο χωριστά και εν συνεχεία επιχειρούν συγκριτική μελέτη των κειμένων.  Για τις ανάγκες του συγκεκριμένου project έχουμε δημιουργήσει τις παρακάτω ομάδες: α) Φύλα και κοινωνικό κατεστημένο, β) Η πατρική εξουσία(σχέση πατέρα-κόρης), γ) Η γονεϊκή παρουσία και η επίδραση που ασκεί (σχέση παιδιού-γονέα), δ) Φύλλα και έρωτας, ε) Ο αγώνας για επιβίωση. Ασφαλώς η συγκεκριμένη φάση ολοκληρώνεται με τις παρουσιάσεις των αποτελεσμάτων της κάθε ομάδας(αυτό μπορεί να γίνει-κατά την κρίση του διδάσκοντα-και στην τελευταία φάση του project).Πατώντας εδώ μπορείτε να δείτε τα φύλλα εργασίας που έχουμε δημιουργήσει, όπου και προτείνονται συγκεκριμένοι άξονες μελέτης των κειμένων, ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή ερμηνευτική προσέγγιση των κειμένων και να τροφοδοτηθεί γόνιμα ο προβληματισμός στις επιμέρους ομάδες.


γ) Μετά την Ανάγνωση: Σ' αυτή τη φάση οι μαθητές, έχοντας εξοικειωθεί με την ερμηνευτική προσέγγιση ενός κειμένου, αναλαμβάνουν να εκπονήσουν ατομικές εργασίες με αφορμή τα κείμενα που έχουν μελετήσει. 

Πατώντας εδώ μπορείτε να δείτε τις δραστηριότητες που προτείνονται για την αξιολόγηση των μαθητών. Οι δραστηριότητες είναι ατομικές, αλλά και πάλι έγκειται στη διακριτική ευχέρεια του διδάσκοντα να επιλέξει το χαρακτήρα των δραστηριοτήτων που θα αναθέσει στους μαθητές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...